កាលប្បវត្តិ ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
2
33
9
19
32
66
21
7
7
7
16
10
12
18
39
41
21
17
23
25

See the balloon up with all cases


បង្ហាញតាម ករណី​សំខាន់ៗ​ទាក់ទង​នឹង​ការរំលោភបំពាន​សិទ្ធិ​មនុស្ស

ការធ្វើឃាត និង​ការសម្លាប់​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​លើ​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​នៃ​អ្នកនយោបាយ អ្នកកាសែត អ្នកសិល្បៈ​ល្បីៗ ឬ​អ្នកជំទាស់​ដែល​ហ៊ាន​និយាយ​ដោយ​ឥត​សំចៃមាត់
(63)
ការធ្វើ​ទារុណកម្ម ការចាប់ខ្លួន និង​ការឃុំខ្លួន​ខុសច្បាប់
(121)
ការចោទប្រកាន់​ផ្តន្ទាទោស​សកម្មជន​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស
(44)
ការ​រឹតត្បិត​សេរីភាព​ខាង​ការបញ្ចេញមតិ សេរីភាព​ខាង​ការប្រមូលផ្តុំ និង​សេរីភាព​ខាង​ការបង្កើត​សមាគម
(51)
ការគំរាមកំហែង​រូប​កាយ និង​តាម​ផ្លូវ​តុលាការ​ប្រឆាំងនឹង​អ្នកកាសែត និង​⁄​ឬ សកម្មជន​សិទ្ធិមនុស្ស
(41)
សិទ្ធិ​ដីធ្លី និង​ការបណ្តេញចេញ​ដោយ​បង្ខំ
(79)
ការបង្ហាញ​ច្បាប់​អនុម័ត​ថ្មី វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ដែល​មាន​ស្រាប់ និង​ការបង្កើត​ស្ថាប័ន​សំខាន់ៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សិទ្ធិមនុស្ស
(26)

ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ