ច្បាប់ជាតិ

ច្បាប់ស្តីពីសហជីព   

2016-April-04

ច្បាប់ស្តីពីសហជីព ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៤ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់និងគតិច្បាប់នេះត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្នុងសេក្តីសម្រេចលេខ១៦០/០០២/២០១៦កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

ច្បាប់​ស្ដីពី​ទូរគមនាគមន៍   

2016-February-17

ច្បាប់​នេះ​មាន​គោល​បំណង​៖ - ធានា​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​និង​បណ្ដាញ​និង​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ទូរគមនាគមន៍​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ សុវត្ថិភាព​ គុណ​ភាព ភាព​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន​ និង​ថ្លៃ​សមរម្យ ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​សេចក្ដីត្រូវ​ការ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ សង្គម និង​សេដ្ឋកិច្ច។ - ធានា​កា​ចូល​រួម​ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​វិស័យ​ឯក​ជន​ ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍ និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ស្រប​ច្បាប់​ និង​ប្របក​ដោយ​ប្រសិទ្ធិភាព​ និង - ធានា​ការ​ការពារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ និង​ជំរុញ​ការ​កៀរ​គរ​ចំណូល​ថវិការ​ជាតិ។

ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល   

2015-September-11

ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល   

2015-August-12

ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

Internal rule of the NA (Last updated 2015)   

2015-June-22

Internal rule of the NA (Last updated 2015)

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត   

2015-March-19

ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណ:កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៥ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់ និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ នាសម័យប្រជុំលើកទី៦ នីតិកាលទី៣ ព្រមទាំងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥៣/០០១/២០១៥ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ហើយដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ ៖

ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ   

2015-March-19

ច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៥ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់ និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ នាសម័យប្រជុំលើកទី៦ នីតិកាលទី៣ ព្រមទាំងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥៤/០០២/២០១៥ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ហើយដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ ៖

ច្បាប់​ស្តី​ពី​ ការ​រៀប​ចំអង្គការ​តុលាការ   

2014-July-16

ច្បាប់​នេះ​ មាន​គោល​បំណង​៖ - ធានា​ឯករាជ្យភាព​នៃ​អំណាច​តុលាការ - ធានា​រក្សា​អនាគតិ និង​ការពារ​សិទ្ធិ​សេរីភាពរបស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ - ធានា​ឲ្យ​មាន​កិច្ច​ដំណើរ​ការ​ល្អ​របស់​អង្គការ​ និង​អង្គការ​អយ្យការ - លើក​កម្ពស់​សេវា​សធារណៈ​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ និង​ឆាប់​រហ័ស - ធានា​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ភាព​យុត្តិ​ធម៌លើ​រឿង​ក្តីគ្រប់​ប្រភេទ ដើម្បី​បង្កើន​ជំនឿ​ទុក​ចិត្ត​ពី​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ និង​រួម​ចំណែក​ពង្រឹង​សុវត្ថ​ភាព​សង្គម។

ច្បាប់​ស្តី​ពី ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នៃ​អង្គ​ចៅ​ក្រម   

2014-July-16

ច្បាប់​នេះ​មាន​គោល​ដៅ​បង្កើត​នឹង​កំណត់​អំពី​ការ​រៀប​ចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៃ​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នៃ​អង្គ​ចៅក្រម​ ក្នុង​គោល​បំណង​ជួ​យ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​ ដើម្បី​ធានា​ឯករាជ្យ​នៃ​អំណាច​តុលាការ​ ស្រប​តាម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា។

ច្បាប់​ស្តី​ពីលក្ខន្តិកៈនៃ​ចៅ​ក្រម​ និង​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា   

2014-July-16

ច្បាប់​នេះ​ កំណត់​ពី​លក្ខន្តិកៈ​នៃ​ចៅ​ក្រម​ និង​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា ព្រម​ទាំង​គោល​ការណ៍​ផ្សេងៗ​ទៀត​ទាក់​ទង​នឹង​ចៅក្រម​ និង​ព្រះ​រាជអាជ្ញា​ ក្នុង​គោល​បំណង​ធានា​ឯក​រាជ្យ​នៃ​អំណាច​តុលាការ​ស្រប​តាម​រដ្ឋ​ធម្ម​នុញ្ញ​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រកម្ពុជា។

ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ