ព័ត៌មានលំអិត

ស្រប​ពេលរដ្ឋាភិបាល​​គំរាម​បិទ​​ការិយាល័យ​សិទ្ធិមនុស្ស​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ ម្ចាស់ជំនួយ​នៅស្ងាត់​​ស្ងៀម​​​

(30-November-2016 / Cambodia Daily)
ស្រប​ពេលរដ្ឋាភិបាល​​គំរាម​បិទ​​ការិយាល័យ​សិទ្ធិមនុស្ស​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ ម្ចាស់ជំនួយ​នៅស្ងាត់​​ស្ងៀម​​​

លោក ឌុច ពិសិដ្ឋ ប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិនៅ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា លោករំពឹងថា រដ្ឋាភិបាលបរទេស នឹងកាន់តែនិយាយឥតសំចៃ ប្រសិនបើបណ្តាញ ការទូតមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលឱ្យឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ។លោកបានថ្លែងថា “ខ្ញុំគិតថា ប្រហែលជាពួកគេនៅស្ងៀមរង់ចាំមើលសភាពការណ៍សិន។ ខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិននៅស្ងៀមយូរឡើយ”។

ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ

ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ