ព័ត៌មានលំអិត

ច្បាប់​ថ្មី៖ អ្នក​ដែល​ប្រមាថ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​នឹង​ត្រូវ​មាន​ទោស​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ពី​១​ឆ្នាំ​ទៅ​៥​ឆ្នាំ

(02-February-2018 / rfa)
ច្បាប់​ថ្មី៖ អ្នក​ដែល​ប្រមាថ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​នឹង​ត្រូវ​មាន​ទោស​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ពី​១​ឆ្នាំ​ទៅ​៥​ឆ្នាំ

នៅ​ព្រឹក​នេះ គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​កម្ពុជា​ដែល​ដឹក​នាំ​ប្រជុំ​ដោយ​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ហ៊ុន សែន បាន​សម្រេច​អនុម័ត​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​កម្ពុជា។ វិសោធនកម្ម​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​នេះ គឺ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​បញ្ចូល​មាត្រា​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ដោយ​កំណត់​ដាក់​ទោស​ទណ្ឌ​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ពី​១​ឆ្នាំ​ទៅ​៥​ឆ្នាំ​លើ​ជន​ណា​ដែល​ប្រមាថ​ដល់​ព្រះ​មហាក្សត្រ។ សេចក្តី​ព្រាង​វិសោធនកម្ម​នេះ នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​រដ្ឋសភា​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ ដើម្បី​ពិភាក្សា និង​អនុម័ត​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់។

ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ

ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ